HELP 6

БСМ ООД

You are here: Home
08 Декември 2022

HELP 6

Модул за дистанционно управление

HELP6 (с динамичен код) е система от радиоуправляем микропроцесорен блок с 4 релейни изхода 15А и едно, две и т.н. до 14 дистанционни управления, с по 4 бутона. Предназначен е за управление на гаражни врати.
Има възможност за разширение до 127 дистанционни управления.