СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО ИЗВЕСТЯВАНЕ RIS 2

БСМ ООД

You are here: Home
28 Ноември 2023

СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО ИЗВЕСТЯВАНЕ RIS 2

Предназначена за предаване на информация за 3 състояния на група до 4 охранителни системи на разстояние до 1 км. Тези състояния са: включена/ изключена, алармиране, наличие или отсъствие на захранване. Системата се състои от предавател за всяка алармена система и приемчик. Приетата информация се индикира чрез 12 светодиода или сигнал GND на дванадесет независими изхода с товароносимост до 0.5А. При липса на промяна в състоянието на охранителната система на всеки 15 мин. се излъчва тестов сигнал, който съдържа информация за текущото състояние на входовете на предавателя.