HELP4 / HELP5

БСМ ООД

You are here: Home
29 Септември 2023

HELP4 / HELP5

Модули за дистанционно управление

HELP4 и HELP5 са системи от радиоуправляем микропроцесорен блок с един или два релейни изхода 15А и едно, две или повече дистанционни управления, с по 2 бутона. Предназначени са за вграждане в различни охранителни системи като паник бутон и други устройства за дистанционно подаване на команди.